کانون اندیشه جوان

نقش و عملکرد تشکل های دانشجویی در تقویت بنیه فکری دانشجویان

  • 0
  • ۱۲ مهر
  • 0

نقش و عملکرد تشکل های دانشجویی در تقویت بنیه فکری دانشجویان

فیلم کامل هجدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکل دانشجویی با موضوع نقش و عملکرد تشکل های دانشجویی در تقویت بنیه فکری