کانون اندیشه جوان

نمایشگاه بین‌المللی کتاب

 • 0
 • ۱۰ اردیبهشت
 • 0

ویژه‌نامه سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب

اینجا در جریان اتفاقاتی که در نمایشگاه رخ می‌دهد، باشید

 • 0
 • ۱۰ اردیبهشت
 • 0

آیا تکنولوژی به یاری ناشران و نویسندگان خواهد آمد؟

ناشران و نویسندگان کتاب‌های داستانی امیدوارند در آینده پیشرفت تکنولوژی به آنها کمک کند تا احساس خوانندگان درباره کتاب‌ها

 • 0
 • ۱۰ اردیبهشت
 • 0

هرآنچه خواندنی است دود می‌شود و به هوا می‎رود

مصائب و مشکلات کتاب آن‌قدر فراوان است که در یک گزارش نمی‎توان به همۀ آن‌ها پرداخت

 • 0
 • ۱۰ اردیبهشت
 • 0

دعوتنامه کانون اندیشه جوان برای شما

وعده‌ی ما دوازدهم تا بیست‌ودوم اردیبهشت نمایشگاه بین‌المللی کتاب