کانون اندیشه جوان

نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف انگیزه ها و معضلات آن

نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن
  • 0
  • 12 دسامبر
  • 0

نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن

فیلم کامل نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن» با حضور جناب