کانون اندیشه جوان

همایش بازخوانی و بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر

  • 0
  • 16 مارس
  • 0

فیلم کامل نشست « اختتامیه همایش امام موسی صدر »

آخرین نشست از سلسله نشست های همایش بازخوانی و بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر با حضور دکتر عادل پیغامی دانشیار دانش