کانون اندیشه جوان

هیئت دانشجویی

نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه

فیلم کامل هفتاد و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور نادر توکلی و رسول اقبالیان بر

صوت نشست نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

صوت نشست نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه

صوت هفتاد و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دا

هیئت های جریان ساز؟
  • 0
  • 11 ژانویه
  • 0

هیئت های جریان ساز؟

هیئت، یک تشکیلات همه شمول است که در تمام مراحل زندگی با حیات انسان مذهبی آمیخته است. هنر تشکیلاتی شدن از مهمترین آثار تر