کانون اندیشه جوان

پشت فرمان مانیتور

پادکست ترغیب پنهان
  • 0
  • 21 دسامبر
  • 0

پادکست ترغیب پنهان

پادکست «ترغیب پنهان» را بشنوید.

ترغیب پنهان
  • 0
  • 21 دسامبر
  • 0

ترغیب پنهان

شما محاصره شده‌اید، نه آنطور که فکر آن را می‌کنید بلکه آنطور که زندگی می‌کنید!