کانون اندیشه جوان

چالش مهم در صنعت مد بحث آموزش و پژوهش است

چالش مهم در صنعت مد بحث آموزش و پژوهش است
  • 0
  • 12 جولای
  • 0

چالش مهم در صنعت مد بحث آموزش و پژوهش است

رحمانی پور به چالش های پیش روی مد و صنعت پرداخت و گفت: یکی از این چالش ها بحث آموزش و پژوهش بوده چراکه نظام آموزشی ما مر