کانون اندیشه جوان

کادر سازی

طرح ولایت تصحیح کننده مبانی اندیشه‌ای و مشوق فعالیت های اجتماعی
  • 0
  • 9 ژانویه
  • 0

طرح ولایت تصحیح کننده مبانی اندیشه‌ای و مشوق فعالیت های اجتماعی

شبان نیا بیان کرد: تفکر مبنایی انسان را در مقابل هجمه‌های اعتقادی واکسینه می‌کند.

تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌ های آموزشی طرح ولایت
  • 0
  • 8 ژانویه
  • 0

تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌ های آموزشی طرح ولایت

فیلم کامل نشست مجازی طرح ولایت با موضوع «تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌های آموزشی طرح ولایت» با حضور جناب آقای قاسم ش

صوت نشست مجازی تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌ های آموزشی طرح ولایت
  • 0
  • 8 ژانویه
  • 0

صوت نشست مجازی تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌ های آموزشی طرح ولایت

صوت نشست مجازی طرح ولایت با موضوع «تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌های آموزشی طرح ولایت» را بشنوید.