کانون اندیشه جوان

کارنامه علمی عملی

نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد
  • 0
  • 25 آگوست
  • 0

نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد

به همت کانون اندیشه جوان و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نشستی با  محوریت «نکوداشت مقام علمی و عملی طلبه مجاه