کانون اندیشه جوان

کالک

جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری
 • 0
 • 9 ژوئن
 • 0

جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری

فیلم کامل چهل و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جم

مسئله جمهور مردم
 • 0
 • 8 ژوئن
 • 0

مسئله جمهور مردم

جمهوری اسلامی ایران یک ترکیب کامل می باشد که مسئولان نظام همواره سعی در صیانت از آن داشته اند اما همیشه عده ای نسبت به ج

شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی
 • 0
 • 2 ژوئن
 • 0

شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی

فیلم کامل چهل و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در

شاخص های تحول در دولت
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

شاخص های تحول در دولت

اکنون در آستانه انتخاب رییس دولت هستیم . نامزدهای ریاست جمهوری همگی از لزوم تحول توسط دولت آتی دم می زنند اما اگر شاخص ه

تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب
 • 0
 • 26 می
 • 0

تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب

فیلم کامل چهل و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فک

روی مدار تحول
 • 0
 • 25 می
 • 0

روی مدار تحول

تحول خط قرمز نیست؛ نیازی است که در زمینه حکمرانی بهتر احساس می شود. درباره تحول، آنچنان که باید باشد، نه آنطور که بازن

مرکزی برای تولید فکر
 • 0
 • 19 می
 • 0

مرکزی برای تولید فکر

فیلم کامل چهل و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «مهم ترین ماموریت تشکل های دانشجویی :

افسران تولید فکر !
 • 0
 • 18 می
 • 0

افسران تولید فکر !

جامعه امروز برای تحول، بیش از هر چیز نیازمند تحول در فکر و اندیشه بیش از روش ها است؛ تشکل های دانشجویی افسران جوان این ح

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه این قسمت خلا های موجود
 • 0
 • 12 می
 • 0

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه این قسمت مسئله محوری

فیلم کامل چهلمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر