کانون اندیشه جوان

کانون پلاس

جهان در دوران پساکرونا
  • 0
  • ۲۹ اردیبهشت
  • 0

جهان در دوران پساکرونا

دومین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پسا کرونا» برگزار می‌شود.

جلوه های هنر در بحران های بشری
  • 0
  • ۲۷ اردیبهشت
  • 0

گفتگوی اینترنتی با دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ در موضوع جلوه های هنر در بحران های بشری

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ