کانون اندیشه جوان

کرونا

جهان در دوران کرونا چگونه است؟
 • 0
 • ۱۵ تیر
 • 0

جهان در دوران کرونا چگونه است؟

اولین همایش مجازی  کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران کرونا»

covid 1948
 • 0
 • ۱ خرداد
 • 0

اسرائیل کرونا است

در خانه خواهیم ماند و اسرائیل را از بین خواهیم برد.

کرونا و مسئله وحدت ملی
 • 0
 • ۱۷ فروردین
 • 0

کرونا و مسئله وحدت ملی

پنجمین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور دکتر سید مجید حسینی

کرونا و فیک نیوزها
 • 0
 • ۱۴ فروردین
 • 0

کرونا،ارتباطات و فیک نیوز ها

چهارمین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور حسین حق پناه

ابعاد حقوقی ویروس کرونا
 • 0
 • ۱۳ فروردین
 • 0

ابعاد حقوقی ویروس کرونا

سومین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور دکتر جلیل محبی با موضوع ابعاد حقوقی ویروس کرونا

کرونا و مسئله دین
 • 0
 • ۹ فروردین
 • 0

کرونا و مساله علم و دین

دومین جلسه شب های گفتگو زنده با حضور علی اشرف فتحی با محوریت کرونا و مساله علم و دین

کرونا
 • 0
 • ۵ فروردین
 • 0

کرونا و کسب و کار

اولین جلسه شب های گفتگو زنده با حضور سید امیر سیاح در اینستاگرام کانون اندیشه جوان

کوله پشتی تعطیلات سایت کانون
 • 0
 • ۲۶ اسفند
 • 0

کوله پشتی تعطیلات

در خانه بمانید و با بسته پیشنهادی کانون یک تعطیلات مفید را سپری کنید