کانون اندیشه جوان

کنشگری و اشتغال

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال
  • 0
  • 11 فوریه
  • 0

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم فاطمه داداشی