کانون اندیشه جوان

کنشگری

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال
  • 0
  • 31 ژانویه
  • 0

نشست اول : رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال

این نشست ساعت 21 تاریخ 99/11/12 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.