کانون اندیشه جوان

کنش گری زنان

سلسله نشست‌های «زن و جامعه اسلامی»
  • 0
  • 1 فوریه
  • 0

الگوی سوم انقلاب در کنش گری زنان

اولین نشست از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم فاطمه داداشی با موضوع رابطه همسری مادری با کنشگری و اشت