کانون اندیشه جوان

گام دوم

گام دوم به سمت عدالت اقتصادی
  • 0
  • 23 فوریه
  • 0

گام دوم به سمت عدالت اقتصادی

معیشت و جنگ اقتصادی از بزرگترین چالش های امروز کشور ماست، در این زمینه جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش های دانشجویی نقش کل

گام دوم را محکم بردارید !
  • 0
  • 10 فوریه
  • 0

گام دوم را محکم بردارید !

برای برداشتن گام دوم انقلاب اسلامی می بایست بیانیه گام دوم را فهم کرد، با گذر از کلمات و متن آن باید عمق آن را دریافت و

گام دوم و اندیشه دولت مقاومت
  • 0
  • 9 فوریه
  • 0

گام دوم و اندیشه دولت مقاومت

انقلاب اسلامی شروعی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی بوده است. ویژگی های این تمدن چیست؟ جمهوری اسلامی در کجای مسیر آن قرار