کانون اندیشه جوان

گفتمان پساانقلاب

ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن
  • 0
  • 1 فوریه
  • 0

نشست دوم : ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن

این نشست ساعت 21 تاریخ 1399/11/13 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.