کانون اندیشه جوان

گفتمان پسا انقلاب

ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن
  • 0
  • 14 فوریه
  • 0

ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم زهرا داور پناه