کانون اندیشه جوان

گفتگوی زنده تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

گفتگوی زنده تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران
  • 0
  • 11 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

جریان های فکری چپ‌گرا، ملی و اسلامی که در فضای سیاسی قبل از انقلاب فعال بود، خود را به صورت جریان‌های برجسته‌تر در ادبیا