کانون اندیشه جوان

گفتگوی زنده عدالت خواهی و پوپولیسم

گفتگوی زنده عدالت خواهی و پوپولیسم
  • 0
  • 25 جولای
  • 0

گفتگوی زنده عدالت خواهی و پوپولیسم

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 4 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر محمد خندان در نشستی مجازی با موضوع «عدالت خواه