کانون اندیشه جوان

گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر
  • 0
  • 30 آگوست
  • 0

گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

امام موسی صدر از متفکرین بزرگ معاصر بوده که علاوه برحوزه اندیشه و فکر کنشگری و فعالیت‌های میدانی بسیار موثری در جهان اسل