کانون اندیشه جوان

گفتگوی زنده

نشست اول: فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها
 • 0
 • 24 ژانویه
 • 0

نشست اول: فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها

نشست اول مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع «فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ها» با حضور مهدیه شادمانی در کانون اندیشه

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان
 • 0
 • 24 ژانویه
 • 0

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوعات «فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ها» و «گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان» با

صوت نشست مجازی ابعاد هویتی حجاب
 • 0
 • 22 ژانویه
 • 0

صوت نشست مجازی ابعاد هویتی حجاب

صوت نشست مجازی سیاست حجاب با موضوع «ابعاد هویتی حجاب» با حضور سیدمحمدعلی ایازی و میثم فتحی را بشنوید.

ابعاد هویتی حجاب
 • 0
 • 22 ژانویه
 • 0

ابعاد هویتی حجاب

فیلم کامل نشست مجازی سیاست حجاب با موضوع «ابعاد هویتی حجاب» با حضور سیدمحمدعلی ایازی و میثم فتحی

قابل جمع بودن الزام قانونی و اقناع عمومی در مسئله حجاب
 • 0
 • 18 ژانویه
 • 0

قابل جمع بودن الزام قانونی و اقناع عمومی در مسئله حجاب

در نشست ابعاد هویتی حجاب بیان شد: معیار قانون فقهی عکس العمل و دموکراتیک بودن قانون نیست./ عدم رعایت پوشش مناسب یک آسیب

مسأله کشف حجاب و رضا شاه
 • 0
 • 15 ژانویه
 • 0

مسأله کشف حجاب و رضا شاه

فیلم کامل نشست مجازی سیاست حجاب با موضوع «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» با حضور سرکار خانم ملیحه بخشی نژاد

صوت نشست مجازی مسأله کشف حجاب و رضا شاه
 • 0
 • 15 ژانویه
 • 0

صوت نشست مجازی مسأله کشف حجاب و رضا شاه

صوت نشست مجازی سیاست حجاب با موضوع «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» با حضور سرکار خانم ملیحه بخشی نژاد را بشنوید.

بحران هویت و تجمل‌گرایی از آثار شوم و ادامه‌دار قانون کشف حجاب است
 • 0
 • 15 ژانویه
 • 0

بحران هویت و تجمل‌گرایی از آثار شوم و ادامه‌دار قانون کشف حجاب است

بخشی نژاد با بیان اینکه تغییر لباس و پوشش در ایران یک پدیده خودجوش و داخلی نبوده است، اظهار داشت: این پدیده با محرک‌های

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب
 • 0
 • 12 ژانویه
 • 0

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب

نشست مجازی «ابعاد هویتی حجاب» با حضور سیدمحمدعلی ایازی و میثم فتحی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.