کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده سیاسیت طالبان

نشست دوم : تجربه سیاسی طالبان
  • 0
  • 12 جولای
  • 0

نشست دوم : تجربه سیاسی طالبان

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 23 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر سعدالله زارعی در نشستی مجازی با موضوع «تجرب

نشست اول : اندیشه سیاسی طالبان
  • 0
  • 12 جولای
  • 0

نشست اول : اندیشه سیاسی طالبان

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 22 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر مازیار کریمی در نشستی مجازی با موضوع «اندیشه