کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری
  • 0
  • 27 آوریل
  • 0

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری

این نشست پنج شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر میثم صداقت زاده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bas

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری
  • 0
  • 27 آوریل
  • 0

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری

این نشست چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_

گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری
  • 0
  • 27 آوریل
  • 0

گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری

این نشست ها در تاریخ 8 و 9  اردیبهشت ماه در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با دوتن از اساتید این حوزه بر