کانون اندیشه جوان
مشاهده همه

چرایی ضرورت داشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان

به گزارش کانون اندیشه جوان، نشست «نظارت استصوابی؛ آری یا خیر» با سخنرا

  • 15 می
  • 0

گزارشی از یک سده نفوذ صهیونیسم در تاریخ ایران

تقی‌پور ضمن اشاره به نقش صهیونیسم در قتل قائم مقام فراهانی و امیرکبیر،

  • 7 می
  • 0

غلبه قومیت‌گرایی در تعالیم دینی یهودیان

فرضیه صهیونیستی برتری قوم یهود یا برگزیدگی قوم یهود بر چند اصل پیچیده

  • 7 می
  • 0
همبستگی عدالت و آزادی در اندیشه شهید مطهری

همبستگی عدالت و آزادی در اندیشه شهید مطهری

جهان‌ بین ضمن اشاره به سه معنای عدالت در اندیشه شهید مطهری به رابطه متقابل عدالت و آزادی تصریح کرد و گفت: عدالت کمک می‌کند زمینه آزادی فراهم شود، آزادی هم کمک می‌کند عدالت حفظ بشود.

  • 29 آوریل
  • 0