کانون اندیشه جوان
مشاهده همه

آموزش و پرورش پدیده ای چند وجهی

کریمی اظهار کرد: آموزش و پرورش یک پدیده چند وجهی بنیادی و راهبردی است.

  • 17 ژوئن
  • 0

گزارش تصویری رونمایی از اولین اثر مستند کانون اندیشه جوان

نشست خبری رونمایی از مستند «جستجوگر» با حضور محمدمهدی ابراهیمی نصر کار

  • 13 ژوئن
  • 0

رونمایی از اولین اثر مستند کانون اندیشه جوان

نشست خبری رونمایی از مستند «جستجوگر» با حضور محمدمهدی ابراهیمی نصر کا

  • 12 ژوئن
  • 0
سه عامل موثر بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات

سه عامل موثر بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات

رحیمی ضمن اشاره به سه عامل اثرگذار بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات، وضعیت کنونی مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را نامطلوب ارزیابی کرد.

  • 6 ژوئن
  • 0