مشاهده همه

تحول سیاست خارجی در گرو تاسی به اندیشه سیاسی امامین انقلاب

نشست اول مجازی حکمرانی اسلامی با موضوع مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهو

  • 22 اکتبر
  • 0

دولت یگانه قدرت مشروع در اندیشه لیبرالیسم

نشست گفتمان قدرت با موضوع دانش و قدرت در اندیشه فوکو با حضور مهدی معاف

  • 16 اکتبر
  • 0

قدرت جامعه اسلامی و ضرورت حاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت

نشست گفتمان قدرت با موضوع دیدگاه قدرت محور به سیاست با حضور علیرضا بلی

  • 16 اکتبر
  • 0
«تاریخ تکرار می‌شود» سخنی غلط برای توجیه مسائل روز

«تاریخ تکرار می‌شود» سخنی غلط برای توجیه مسائل روز

دکتر طاوسی بیان کرد: معنای صحیح جمله تاریخ تکرار می‌شود این است که بعضی سنت‌های الهی و برخی جوهره‌ها در تاریخ وجود دارد که تکرار می‌شود و ممکن است مردمان هر عصری مسائل مشترک با گذشتگان خود داش

  • 6 اکتبر
  • 0