کانون اندیشه جوان

رویداد

24 نوامبر
ثبت نام درسگفتار «روایت اندیشه ها در بستر تاریخ»

ثبت نام درسگفتار «روایت اندیشه ها در بستر تاریخ»

این دوره طی 12 جلسه، شنبه هر هفته ساعت15 الی17 با حضور جناب آقای دکتر

22 نوامبر
نشست مجازی اندیشه در بستر داستان

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان

این نشست سه‌ شنبه 2 آذر ماه ساعت 15 با حضور حامد رشاد تحت عنوان «نسبت

20 نوامبر
ثبت نام کارگاه مهارتی «آموزش پژوهشگری»

ثبت نام کارگاه مهارتی «آموزش پژوهشگری»

این جلسات سه شنبه هر هفته ساعت 9 صبح الی 13 با حضور دکتر صدرا حافظ در

17 نوامبر
ثبت نام کارگاه مهارتی «آموزش نویسندگی»

ثبت نام کارگاه مهارتی «آموزش نویسندگی»

این دوره با تدریس «سرکارخانم فائقه میرصمدی» پژوهشگر، نویسنده، روزنامه‌

16 نوامبر
نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

این نشست پنج‌شنبه 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور جهانگیر کرمی در صفحه این

16 نوامبر
نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس

نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس

این نشست چهار‌شنبه 26 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فتوتیان در صفحه ا

16 نوامبر
نشست مجازی سایه های مارکس

نشست مجازی سایه های مارکس

این نشست چهارشنبه و پنج‌شنبه 26 و 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فت

7 نوامبر
نشست مجازی معاصرت فلسفه

نشست مجازی معاصرت فلسفه

این نشست دو‌شنبه 17 آبان ماه ساعت 21 با حضور احمدرضا یزدانی مقدم در صف

31 اکتبر
نشست سوم: بررسی نظریه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران

نشست سوم: بررسی نظریه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران

این نشست چهار‌شنبه 12 آبان ماه ساعت 21 با حضور محسن صبوریان تحت عنوان