کانون اندیشه جوان

رویداد

1 آگوست
نشست سوم : آیا مشروطه به شکست منجر شد؟

نشست سوم : آیا مشروطه به شکست منجر شد؟

مجلس مشروطه در سال‌های نخست استقرارش با بحران‌ها و خطرات متعدد داخلی و

1 آگوست
نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی

در همین راستا قصد داریم تا سه ‌شنبه 12 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جن

1 آگوست
نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 11 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب

1 آگوست
گفتگو های زنده مشروطه ایرانی

گفتگو های زنده مشروطه ایرانی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان در نشست‌هایی با عنوان «مش

30 جولای
گفتگوی زنده سیاست اشراق

گفتگوی زنده سیاست اشراق

در همین راستا قصد داریم تا شنبه 9 مرداد ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای

27 جولای
ثبت نام درسگفتار «فلسفه تکنولوژی»

ثبت نام درسگفتار «فلسفه تکنولوژی»

در همین راستا درسگفتار فلسفه تکنولوژی به همت کانون اندیشه جوان و با حض

25 جولای
گفتگوی زنده عدالت خواهی و پوپولیسم

گفتگوی زنده عدالت خواهی و پوپولیسم

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 4 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای د

12 جولای
نشست دوم : تجربه سیاسی طالبان

نشست دوم : تجربه سیاسی طالبان

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 23 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقا

12 جولای
نشست اول : اندیشه سیاسی طالبان

نشست اول : اندیشه سیاسی طالبان

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 22 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای