کانون اندیشه جوان

گفتار

تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی
 • 0
 • 24 نوامبر
 • 0

تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی

فیلم کامل شصت و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی رنود (فعال سابق بسیج دانشجو

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن
 • 0
 • 24 نوامبر
 • 0

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن

فیلم کامل نشست مجازی اندیشه در بستر داستان با موضوع «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن» با حضور جناب آقای ح

اندیشه در بستر رمان
 • 0
 • 23 نوامبر
 • 0

اندیشه در بستر رمان

اگر رمان را صرفا به عنوان یک داستان و قطعه ادبی می خوانید، حتما این مقاله تصویری را ببینید.

دانشجوی مطالبه گر؛ پویایی و تحرک انقلابی
 • 0
 • 23 نوامبر
 • 0

دانشجوی مطالبه گر؛ پویایی و تحرک انقلابی

فعالان دانشجویی برای انقلابی ماندن، می بایست در ٣ جبهه جهاد کنند؛ هم باید تمایل اصحاب منافع و اغراض را برای سوء استفاده

مارکسیسم در روسیه
 • 0
 • 21 نوامبر
 • 0

مارکسیسم در روسیه

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «مارکسیسم در روسیه» با حضور جناب آقای جهانگیر کرمی

خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس
 • 0
 • 20 نوامبر
 • 0

خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس» با حضور جناب آقای سلمان فتوتیان

نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم
 • 0
 • 17 نوامبر
 • 0

نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم

فیلم کامل شصت و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد فخرا (مسئول اسبق بسیج دان

دیکتاتوری بر کارگران
 • 0
 • 16 نوامبر
 • 0

دیکتاتوری بر کارگران

شورای انقلابی روسیه که به اسم کارگران روسی به پیروزی رسیده و قرار بود از حقوق آنها پشتیبانی کند تبدیل به یک دیکتاتور عل

تشکل ها در ایستگاه سیزدهم
 • 0
 • 16 نوامبر
 • 0

تشکل ها در ایستگاه سیزدهم

تشکل های دانشجویی همیشه از کنش گران فعال در مواجهه با دولت ها بوده اند. مطالبه گری آنها البته بسته به دولت منتخب و رویک