کانون اندیشه جوان

گفتار

نظارت استصوابی شورای نگهبان ؛ آری یا خیر ؟!
 • 0
 • 15 می
 • 0

نظارت استصوابی شورای نگهبان ؛ آری یا خیر ؟!

فیلم کامل گفتگوی زنده «نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ آری یا خیر؟!» با حضور جناب آقای دکتر محمد بهادری‌ جهرمی

فلسطین مسئله انسان ها
 • 0
 • 12 می
 • 0

فلسطین مسئله انسان ها

دیگر صرفا بحث از آرمان فلسطین نیست، یک مسئله انسانی در حال رخداد است

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه این قسمت خلا های موجود
 • 0
 • 12 می
 • 0

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه این قسمت مسئله محوری

فیلم کامل چهلمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر

تعاون کلید گمشده اقتصاد
 • 0
 • 11 می
 • 0

تعاون کلید گمشده اقتصاد

اقتصاد تعاونی راهکاری عملی برای خارج شدن از مشکلات فعلی و رشد و توسعه اقصادی است اما هنوز سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.این

دانشگاه و بی مسئلگی !
 • 0
 • 11 می
 • 0

دانشگاه و بی مسئلگی !

"مسئله" گمشده این روزهای فضای دانشگاه است؛ آنچه موتور محرک دانشجو و تشکل های دانشجویی در جنبش ها، فعالیت ها و زیست دانشج

اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته
 • 0
 • 10 می
 • 0

اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سرطان قرن» با حضور جناب آقای دکتر محمد تقی تقی‌ پور‌‌‌

برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست
 • 0
 • 9 می
 • 0

برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سرطان قرن» با حضور جناب آقای دکتر محمد تقی تقی‌ پور‌‌‌

آزادی از نگاه شهید مطهری
 • 0
 • 8 می
 • 0

آزادی از نگاه شهید مطهری

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های « عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری» با موضوع : «آزادی از نگاه شهید مط

انتخاب اصلح یا مشارکت حداکثری؟
 • 0
 • 5 می
 • 0

انتخاب اصلح یا مشارکت حداکثری؟

کمتر از دو ماه تا سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری مانده است و بار دیگر یک سوال مهم افکار عمومی را به خود مشغول کرده است ،