کانون اندیشه جوان

گفتار

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

هر روز عاشوراست…

ما سه دسته دشمن با امام حسین داریم دکتر عادل پیغامی دسته بندی دشمنان را تشریح می کند…  

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

وارث انبیاء

امام موسی صدر تاریخ را خطی نمی بیند… دکتر عادل پیغامی از تکرار تاریخ می گوید…  

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

فلسفه اشک

فلسفه گریه بر امام حسین چیست؟ دکتر عادل پیغامی نظرات امام موسی صدر را در این باره خواهد گفت…

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

فداکاری عظیم

انحطاط در جامعه ی عصر عاشورا نیازمند یک فداکاری عظیمی بود… دکتر عادل پیغامی از فلسفه شیوه مبارزه امام حسن سخن خواه

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

برای همیشه تاریخ

آیا نمی بینید از باطل پیروی می شود؟ دکتر عادل پیغامی از درس های عاشورا برای زندگی روزمره می گوید…   برای مشاه

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

باید مراقب بود

نباید انحرافات کوچک جامعه را نادیده گرفت. دکتر عادل پیغامی از حقیقت انحراف جامعه برایمان سخن می گوید…   برای

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

احیای انسان

لحظه به لحظه عاشورا درس آموز است… دکتر عادل پیغامی ابعاد پنهان قیام عاشورا را تبیین می کند…   برای مشاه

احیای احکام دین
 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

تحریف ناپذیری نهضت حسینی

حجت الاسلام دکتر رهنمایی از تحریف ناپذیری نهضت حسینی می گوید.

 • 0
 • 8 اکتبر
 • 0

جامعه مؤمن

ایمان جامعه جدا از ایمان افراد نیست. دکتر محسن تاثیر متقابل ایمان افراد و جامعه را بررسی می کند…   برای مشاهد