کانون اندیشه جوان

گفتار

 • 0
 • 13 دسامبر
 • 0

نقش زنان در انقلاب اسلامی

زنان در انقلاب اسلامی چه نقشی داشتند؟

 • 5
 • 20 نوامبر
 • 0

برای او که یک‌نفس عشق ورزید تا شهادت

او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید.

 • 0
 • 20 نوامبر
 • 0

چالش‌های عدالت و توسعه از دیدگاه فرشاد مومنی

فرشاد مومنی در این نشست به بسط نظرات خود نسبت به عدالت و توسعه می‌پردازد.

 • 0
 • 20 نوامبر
 • 0

اقتصاد اسلامی از منظر امام موسی صدر

اقتصاد اسلامی و دیدگاه‌های امام موسی صدر، موضوعی است که عادل پیغامی به آن می‌پردازد.

 • 0
 • 20 نوامبر
 • 0

اعتزال نو میانه سنت و مدرنیته را می‌گیرد

دکتر خسروپناه معتقد است جریان اعتزال نو قصد دارد میان سنت و مدرنیته راهی بیابد.