کانون اندیشه جوان

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب

12 ژانویه
نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب

نشست مجازی «ابعاد هویتی حجاب» با حضور سیدمحمدعلی ایازی و میثم فتحی در

12 ژانویه
نشست اول: مسأله کشف حجاب و رضا شاه

نشست اول: مسأله کشف حجاب و رضا شاه

نشست مجازی «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» با حضور ملیحه بخشی نژاد در کانون

12 ژانویه
نشست مجازی سیاست و حجاب

نشست مجازی سیاست و حجاب

نشست مجازی سیاست و حجاب با موضوعات «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» و «ابعاد

6 ژانویه
نشست مجازی طرح ولایت

نشست مجازی طرح ولایت

نشست مجازی «تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌های آموزشی طرح ولایت» با

27 دسامبر
نشست دوم: امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

نشست دوم: امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

نشست دوم مجازی امتداد فلسفه با موضوع «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی»

27 دسامبر
نشست اول: کاربردی سازی علوم انسانی

نشست اول: کاربردی سازی علوم انسانی

نشست اول مجازی امتداد فلسفه با موضوع «کاربردی سازی علوم انسانی» با حضو

27 دسامبر
نشست مجازی امتداد فلسفه

نشست مجازی امتداد فلسفه

نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوعات «کاربردی سازی علوم انسانی» و «امتدا

22 دسامبر
نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی

نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی

نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی با موضوع «بررسی تاثیرات روان‌شنا

12 دسامبر
نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

نشست دوم مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های ا