کانون اندیشه جوان

ثبت نام حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری

22 ژوئن
ثبت نام حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری

ثبت نام حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری

کانون اندیشه جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان با  نسبت قانون و

16 ژوئن
گفتگوی زنده عدالت اجتماعی در ایران

گفتگوی زنده عدالت آموزشی در ایران

مناظره نمایندگان حجت الاسلام رئیسی و دکتر همتی پیرامون عدالت آموزشی در

10 ژوئن
گفتگوی زنده دولت جوان انقلابی

گفتگوی زنده دولت جوان انقلابی

این نشست جمعه 21 خرداد ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر کمیل خجسته د

1 ژوئن
نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

در همین راستا قصد داریم تا جمعه 14 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای

1 ژوئن
نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

در همین راستا قصد داریم تا پنج‌شنبه 13 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب

1 ژوئن
نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 12 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب

1 ژوئن
نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 11 خرداد ماه ساعت 21 با حضور سرکار

1 ژوئن
گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار

31 می
ثبت نام حلقه مطالعاتی «اندیشه ترقی»

ثبت نام حلقه مطالعاتی«اندیشه ترقی»

کانون اندیشه جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان با سیر شکل‌گیری م