کانون اندیشه جوان
14 نوامبر

فراخوان مقاله همایش دکتر علی شریعتی

موضوع : دین و اندیشه

فراخوان مقاله‌ی همایش «آنان که می‌اندیشند»

بازخوانی و بررسی آراء و اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

مهلت ارسال مقالات: تا اول دی‌ماه ۹۶

  • 2448
  • 0