کانون اندیشه جوان

نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب

نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب


سکولاریسم، نوعی طرز تفکر و رویکرد نسبت به جهان، انسان و طبیعت است. سکولاریسم دارای معانی متعددی است. دو معنای اصلی سکولاریسم، «جدانگاری دین و دنیا» و «جدایی دین از صحنه سیاست» است. سکولاریسم یکی از مبانی اساسی اندیشه مدرن است که بر پایه اومانیسم و لیبرالیسم شکل گرفته است. ایده اصلی سکولاریسم، جدا کردن مفاهیم و آموزه‌های دینی از ساحت اجتماع و سیاست بطور عام است. بر این اساس، جامعه بر اساس عقل و تجربه عرفی بشر اداره شده و شریعت و آموزه‌های دینی به حوزه فردی رانده می‌شود. متفکران و اندیشمندان درباره علل و دلایل ظهور پدیده سکولاریسم در اروپای مدرن نظریات مختلفی ابراز کردند.
بر همین اساس تلاش خواهد شد تا به بررسی خاستگاه تاریخی و ریشه کلامی و الهیاتی آموزه سکولاریسم در اروپای مدرن پرداخته شود.

در همین راستا درکانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز یک‌شنبه ۷ آذر ماه ساعت ۲۱ با حضور عبدالحسین خسروپناه در نشستی مجازی تحت عنوان «بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

  • 47
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

رویدادهای مشابه

27 نوامبر
نشست مجازی دین و سکولاریسم

نشست مجازی دین و سکولاریسم

این نشست یکشنبه تا چهار‌شنبه تاریخ های 7 تا 10 آذر ماه با حضور عبدالحس