کانون اندیشه جوان

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری

همان گونه که در اسلام به عدالت بهای فراوان داده شده است، در اندیشه شهید مطهری نیز پرداختن به عدالت و کوشش برای معرفی و اجرای آن، حضوری پررنگ و برجسته داشته است. عدل از دیدگاه شهید مطهری مفهومی چندبعدی است. عدل نوعی جهان بینی است که در ارتباط با عقل، در ردیف کتاب و سنت است. استاد مطهری در امر عدالت سعی کرده است تا چیستی و ماهیت عدالت اجتماعی و جایگاه آن را در سلسله مراتب امور به درستی بشناسند.

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین موضوع« عدالت از نگاه شهید مطهری» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

  • 205
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

رویدادهای مشابه

27 آوریل
گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری

گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری

این نشست ها در تاریخ 8 و 9  اردیبهشت ماه در صفحه مجازی باشگاه اندیشه ب

27 آوریل
نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری

این نشست پنج شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر میثم ص