کانون اندیشه جوان

نشست دوم: اسطوره خشونت مذهبی

نشست دوم: اسطوره خشونت مذهبی

جامعه سکولار را جامعه‌ای تلقی می‌کنند که کسی به عقاید و رفتارهای کس دیگر کاری ندارد و همه افراد جامعه به دور از تعصب مذهبی و اختلافات فرهنگی و با آزادی کامل در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. طبق این تصور، مفهوم سکولاریسم صرفا دارای وجه سلبی و منفی است و وجه ایجابی ندارد؛ یعنی فقط تعصبات و عقاید دینی قرون وسطایی را نفی می‌کند و هیچ ایدئولوژی دیگری را جایگزین آن نمی‌کند.

این تصویر از سکولاریسم با حقیقت فاصله دارد. سکولاریسم علاوه بر اینکه وجه سلبی دارد، دارای وجه ایجابی قدرتمندی است. سکولاریسم علاوه بر اینکه دین را از عرصه عمومی و به خصوص سیاست بیرون می‌برد؛ ایدئولوژی دیگری بر مبنای اومانیسم و لیبرالیسم را جایگزین دین می‌کند. سکولاریسم در عین اینکه دین الهی را از جامعه حذف می‌کند، دین دیگری را جایگزین آن می‌کند و آن حاکمیت عقل بشری است. به عبارت دیگر، سکولاریسم یک مفهوم خنثی نیست؛ بلکه این مفهوم با خود بار ارزشی و ایدئولوژیک به همراه دارد. جامعه سکولار، از یک سو دخالت دین در عرصه اجتماعی حیات انسان را نفی کرده و از سوی دیگر، تفکر حاکمیت مطلق مردم بر مبنای انسان‌محوری و آزادی از قیود دینی را حاکم می‌گرداند. از همین روی سکولاریسم یک مفهوم خنثی و بی‌طرف نیست؛ بلکه مفهومی کاملا ایدئولوژیک است که بر مبنای پیش‌فرض‌های بنیادی‌تری مانند اومانیست، لیبرالیسم و راسیونالیسم بنا شده است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز دو‌شنبه ۸ آذر ماه ساعت ۲۱ با حضور سجاد صفار هرندی در نشستی مجازی تحت عنوان «اسطوره خشونت مذهبی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

  • 78
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

رویدادهای مشابه

27 نوامبر
نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب

نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب

این نشست یک‌شنبه 7 آذر ماه ساعت 21 با حضور عبدالحسین خسروپناه در صفحه

27 نوامبر
نشست مجازی دین و سکولاریسم

نشست مجازی دین و سکولاریسم

این نشست یکشنبه تا چهار‌شنبه تاریخ های 7 تا 10 آذر ماه با حضور عبدالحس