کانون اندیشه جوان

نشست دوم: سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک

نشست دوم: سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک

دانشگاه ها در دو قرن اخیر با تغییر و تحولات گسترده ای در نقش خود در جامعه مواجه شده است و تلفیق آموزش و پژوهش کارکرد آنها بوده است. دانشگاه ها با ماموریت فراهم آوردن فضای مناسب آموزشی و توسعه دانش مبتنی بر فلسفه همبولت به تحقیقات پرداختند و سپس این مدل در دانشگاه های آمریکا محوریت بیشتر یافت و دانشگاه محل اصلی تحقیقات پایه قلمداد شدند و دانشگاه ها ملزم شدند تا ورود جدی تری به حوزه  نیازهای اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.

آینده جوامع تا حد زیادی به آینده موسسات و نهادهای عالی آموزشی وابسته است، و آینده این نهادها نیز در دانشگاه ترسیم می گردد.دانشگاه باید به عنوان منبع تحول و نوآوری عمل کند. کارکرد مهم دانشگاه هم خدمت به دنیای بیرون همراه با کیفیت، عدالت، کارآیی، پایداری و شایستگی و هم نشر فرهنگ، گسترش ارتباط مراکز آموزش عالی با محیط اطراف خود و پیش بینی آینده می باشد. با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و فناوری که ما در آن حضور  داریم چه شکل‌هایی از دانشگاه شکل گرفته و رشد کرده است و تحولات آتی جامعه، علم و فناوری چه آینده‌ای را برای نهاد علم در جهان پیش روی ما ترسیم می‌کنند؟

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه ساعت ۲۱ با حضور محمد بلوریان در نشستی مجازی تحت عنوان «سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

  • 66
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی