کانون اندیشه جوان

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

تعیین الزامات فرهنگی در مدیریت شهری مستلزم شناخت فرآیندهای تعریف شده طرح های فرهنگی قبل، در حین و بعد از سوی سازمان های درگیر با فرهنگ شهری است. سیاستگذاری فرهنگی در مدیریت شهری فقط به گسترش و تعمیق فعالیت های فرهنگی خاص و اقدامات پرورشی برای شهر و شهروندان آن محدود نمی شود، بلکه به صورت ویژه با وظایف و کارکرد سازمان درگیر است و به دیدگاهی فرهنگی در نحوه برنامه ریزی نیاز دارد. از دو وجه، توجه به برنامه ریزی فرهنگی در مدیریت شهری ضرورت دارد و اثرگذار است؛ در وجه نخست اقدامات فرهنگی، مدیریت شهری در توسعه فرهنگی شهر و جامعه مؤثر است و باعث توسعه همه جانبه در حوزه اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و کالبدی با بستر فرهنگ خواهد شد و توسعه پایدار را نیز به دنبال خواهد داشت.

در وجه دیگر برنامه ریزی فرهنگی باعث تسهیل در امور مدیریت شهری و نزدیک‌تر شدن به هدف مطلوب در کلیه سطوح شهری می‌شود و کاهش هزینه های مأموریت ها و اقدامات اجرایی را نیز در پی خواهد شد و همچنین در جهان بینی اسلامی بحث فرهنگ ذیل جمهوری اسلامی ویژگی و ماهیت خاصی دارد که باید در سیاستگذاری شهری لحاظ گردد.

در همین راستا قصد داریم تا سه شنبه ۴ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی در نشستی مجازی تحت عنوان « الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر » در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

  • 259
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

رویدادهای مشابه

22 می
گفتگو های زنده سیاست شهر

گفتگو های زنده سیاست شهر

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در ک

22 می
نشست دوم : عدالت در سیاست‌گذاری شهری

نشست دوم : عدالت در سیاست‌گذاری شهری

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 3 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقا