کانون اندیشه جوان
14 نوامبر

نشست نقد و بررسی رمان «مرد پشت روزنامه»

موضوع : فرهنگ و هنر

جلسه نقد و بررسی رمان “مرد پشت روزنامه”؛

نوشته محبوبه زارع

این کتاب، داستان یک پسر بوداییِ میانماری است …

زمان: دوشنبه ۱۷ مهر؛ ساعت ۱۰

  • 1806
  • 0