کانون اندیشه جوان

امام موسی صدر و جنبش محرومان

2 فوریه

امام موسی صدر و جنبش محرومان

نشست چهارم از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود

27 ژانویه

اصول گرایی و اصلاح طلبی

سومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی برگزار می‌شود.

27 ژانویه
14 ژانویه

نشست وضعیت علمی اساتید

نشست وضعیت علمی اساتید در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود

14 ژانویه

تمدید مهلت فراخوان مقاله دهمین همایش آنان که می اندیشند

بررسی و بازخوانی آرا و اندیشه های امام موسی صدر

9 ژانویه

اکران و نقد و بررسی مستند «هاشمی زنده است»

«هاشمی زنده است» در کانون اندیشه جوان اکران می‌شود

6 ژانویه

اکران و نقد و بررسی مستند «شورش علیه سازندگی»

«شورش علیه سازندگی» در کانون اندیشه جوان اکران می‌شود

5 ژانویه

آئین رونمایی از کتاب «لایک ممنوع»

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

5 ژانویه

سلسله نشست های عدالت و توسعه

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.