کانون اندیشه جوان

اسلام منهای تحجر و التقاط

دغدغه اسلام ناب و نیفتادن در ورطه اسلام امریکایی از مسائل دانشجویان در پیگیری مبانی معرفتی بوده است، طرح اسلام ناب سعی کرده است این دغدغه دانشجویان را برطرف کند اما آیا این طرح موفق بوده است؟

  • 53
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی