کانون اندیشه جوان

امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

فیلم کامل نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوع «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» با حضور جناب آقای عطاءالله رفیعی آتانی

  • 35
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

مطالب مرتبط

نشست دوم: امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی
  • 0
  • 27 دسامبر
  • 0

نشست دوم: امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

نشست دوم مجازی امتداد فلسفه با موضوع «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» با حضور عطاءالله رفیعی آتانی در کانون اندیشه جوان

صوت نشست مجازی امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی
  • 0
  • 1 ژانویه
  • 0

صوت نشست مجازی امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

صوت نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوع «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» با حضور جناب آقای عطاء الله رفیعی آتانی را بشنوید.