کانون اندیشه جوان

بنیه فکری ، چالش امروز تشکل ها

تقویت بنیه حافظه به جای بنیه فکری ، نداشتن گفتمان تولیدی ، افراط در خودنگری و دوری از جهان اطراف از جمله خود انتقادی هایی است که افراد تشکیلاتی آن ها را نقطه ضعف تشکل های امروزی عنوان می کنند.

اما چرا تشکل ها مانند گذشته تاثیر گذار نیستند ؟
  • 580
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

مطالب مرتبط

  • 0
  • 23 سپتامبر
  • 0

مجلس مردم

مجلس انقلابی نماینده مردم است نه نماینده شبکه ها، مجلسی که به مردم خدمت نکند بهترین دوست امریکا است.