کانون اندیشه جوان

رازِ همبستگی

ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی، جغرافیایی و سیاسی خود، از سپیده دم تاریخ تاکنون، حوادث پر شماری را از سرگذرانده است. چه عاملی این کشور را در برابر هجوم ها و غارت متجاوزان، همچنان پا بر جا نگه داشته است؟

  • 133
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی