کانون اندیشه جوان

قسمت اول برنامه مواضع بهشتی

🔹معمار حقوقی قانون اساسی / معلم نسل انقلاب👥 دکتر محسن اسماعیلی 📺 ببینید…

  • 369
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

مطالب مرتبط

برنامه مواضع بهشتی از شبکه چهار
  • 0
  • 27 ژوئن
  • 0

برنامه مواضع بهشتی از شبکه چهار

شهید بهشتی را آنطور که شایسته است باید شناخت؛ او چگونه می اندیشید؟ نظرات او در حوزه عدالت، آزادی ها اجتماعی، تعلیم و ترب