کانون اندیشه جوان

مرگ تشکیلاتی

روحیه دغدغه مندی، مطالبه گری و نخبگانی بسیاری از افراد تشکیلاتی بعد از دانشگاه قربانی معیشت و سیاست زدگی می شود. علت و پیامدهای این موضوع چیست و مسیر صحیح جهت گیری تخصصی افراد تشکلی چه باید باشد؟

  • 163
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی