کانون اندیشه جوان

هویت آشکار

هر چیزی که ارزش باشد و نمادی از هویت انسانی در آن بروز پیدا کند، گرانبهاست. رمز سعادت واقعی و موفقیت در زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز در گرو رعایت ارزش هاست. حجاب، نماد اصالت و ارزشمداری در جامعه می باشد و نقش محسوسی در تحکیم خانواده و سلامت اجتماع ایفا می کند.

  • 17
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی