کانون اندیشه جوان

گفتگوی اینترنتی با دکتر سید حسین شهرستانی در موضوع علوم انسانی مدرن و اضطراب انسان

اضطراب ناشی از کرونا چه نسبتی با اضطراب های ناشی از مدرنیته دارد؟
علوم انسانی موجود برای اضطراب بشر چه راهکارهایی دارد؟
آیا اضطراب میتواند انسان مدرن را در وضعیت بحرانی در جهت ایجاد تغییر قرار دهد؟

  • 752
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

مطالب مرتبط

گفتگوی اینستاگرامی با دکتر جواد حق گو
  • 0
  • 7 ژوئن
  • 0