کانون اندیشه جوان

آیت الله طالقانی

جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی
  • 0
  • 12 سپتامبر
  • 0

جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

فیلم کامل گفتگوی زنده «جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی» با حضور جناب آقای علی شیرخانی

فراخوان طالقانی به دموکراسی شورایی و آزادی توحیدی
  • 0
  • 9 سپتامبر
  • 0

فراخوان طالقانی به دموکراسی شورایی و آزادی توحیدی

آیت الله محمود طالقانی معتقد بود در حکومت اسلامی از راس تا ذیل باید شورایی عمل شود اما متاسفانه برای محک این طرح فرصتی پ

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی
  • 0
  • 7 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی اعتقاد راسخ و عمیقی به شورا داشت؛ چرا که شورا روحیه مردم‌سالاری را در نظام سیاسی ایجاد می‌کرد. او تأکید