کانون اندیشه جوان

ابعاد حقوقی ویروس کرونا

ابعاد حقوقی ویروس کرونا
  • 0
  • 1 آوریل
  • 0

ابعاد حقوقی ویروس کرونا

سومین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور دکتر جلیل محبی با موضوع ابعاد حقوقی ویروس کرونا