کانون اندیشه جوان

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

قوه‌قضائیه؛ مبارزه با فساد
  • 0
  • 21 جولای
  • 0

قوه‌قضائیه؛ مبارزه با فساد

پانزدهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «قوه‌قضائیه؛ مبارزه با فساد» ، به همت کانون اندیشه جوان بر